Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 12× 264× 84× 366×

Metellina mengei (Blackwall, 1869)

České jménometa Mengeho
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy366 nálezů, 154 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (366 použitých nálezů)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk14815312108
Sklepávání28311122
Prosev1411216
Individuální sběr5043152
Neurčeno46571123
Zemní past4331144
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (366 použitých nálezů)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky3004
Lužní lesy nížin9609
Podmáčené smrčiny6704
Suťové a roklinové lesy7219
Rašeliniště2315217
Bylinné porosty břehů7458
Mokré louky1214816
Horské smrčiny31206
Neurčeno72821142
Lesní okraje143010
Mezofilní louky0605
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4104
Suché lesní lemy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Dubohabřiny3102
Vlhké doubravy0101
Horské bučiny314208
Skalní stepi na vápenci2103
Kamenolomy3402
Výsadby jehličnanů252909
Suché křoviny2604
Bučiny nižších poloh127110
Rašelinné bory1003
Louky119111
Mokřadní vrbiny1101
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Suché doubravy51039
Močály1314
Mokřadní olšiny7207
Reliktní bory na skalách1325
Horské biotopy0101
Pastviny3402
Louky a pastviny2001
Lesy8404
Úhory0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Štěrkové břehy řek1001
Břehy tekoucích vod4306
Luční ostřicové mokřady0224
Přirozené lesy6303
Stinné skály nižších poloh1102
Lesní cesta7604
Výsadby listnáčů3316
Acidofilní bory6504
Paseky171905
alpínské trávníky2102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy