Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 12x 6x 264x 58x 340x

Metellina mengei (Blackwall, 1869)

České jménometa Mengeho
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy340 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (340 použitých nálezů)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk139145997
Neurčeno45561122
Individuální sběr4942150
Prosev1411014
Sklepávání2320114
Zemní past4125142
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (340 použitých nálezů)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin4204
Neurčeno68741139
Lesní okraje143010
Mezofilní louky0605
Suťové a roklinové lesy1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4003
Suché lesní lemy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Dubohabřiny2001
Vlhké doubravy0101
Horské buko-jedlové lesy314208
Skalní stepi na vápencových podkladech2103
Vrchoviště17907
Bylinné porosty na březích potoků a řek3303
Rašeliniště a slatiniště3003
Kamenolom3402
Kulturní lesy1101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1202
Floristicky pestré křoviny0301
Acidofilní bukové bučiny6202
Rašelinné březiny a bory1003
Louky119111
Kosodřevina1101
Kultury jehličnanů6502
Vlhké louky1113113
Křovinatý plášť lesa2202
Porosty vysokých ostřic0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy51039
Květnaté bučiny6518
Močály1314
Bažinné olšiny7207
Reliktní bory na skalních podkladech1325
Horské biotopy0101
Pastviny3402
Lužní lesy4203
Louky a pastviny2001
Lesy8404
Luční úhory0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1101
Smrkové monokultury172205
Přechodová rašeliniště0202
Rákosiny, orobincové porosty1001
Štěrkové lavice1001
Břehy tekoucích vod4306
Pískovna1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Podmáčené smrčiny4602
Borové monokultury1101
Slatiniště0224
Přirozené lesy6303
Pískovcová skalní města1102
Lesní cesta7604
Kultury listnáčů3316
Xerotermy na jiných podkladech2003
Acidofilní bory6504
Suťové a roklinové lesy5206
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Lesní paseky171905
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole2101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy