Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 24x 12x 470x 36x 542x

Metellina mengei (Blackwall, 1869)

České jménometa Mengeho
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy542 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (203 použitých nálezů)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1821619106
Individuální sběr4131152
Prosev4708
Sklepávání2022112
Zemní past810119
Eklektor1001
?4205
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (184 použitých nálezů)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
lužní lesy nížin4304
horské bučiny314208
skalní stepi na vápenci2103
rašeliniště2011012
bylinné porosty břehů3303
kamenolomy3402
výsadby jehličnanů252909
suché křoviny2604
bučiny nižších poloh127110
rašelinné bory1003
Louky119111
kosodřevina1101
mokré louky1113113
ostřicové porosty stojatých vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
dubohabřiny611310
Močály1314
bažinné olšiny7207
reliktní bory na skalách1224
Horské biotopy0101
pastviny3402
údolní jasanoolšové luhy4203
Lesní okraje13309
Louky a pastviny2001
Lesy8404
00000001101
úhory0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
štěrkové břehy řek1001
Břehy tekoucích vod4306
pískovny1001
podmáčené smrčiny5704
luční ostřicové mokřady0123
Přirozené lesy6303
osluněné skály nižších poloh1102
Lesní cesta7604
Kultury listnáčů3316
travnaté stepi2003
Acidofilní bory6504
suťové a roklinové lesy5206
paseky171905
alpínské trávníky2102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020