Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Not endangered 24x 12x 470x 36x 542x

Metellina mengei (Blackwall, 1869)

Czech namemeta Mengeho
Threat levelNot endangered
Records542 nálezů, 143 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (Gr.
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (203 used records)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk1821619106
Individuální sběr4131152
Prosev4708
Sklepávání2022112
Zemní past810119
Eklektor1001
?4205
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (184 used records)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
lužní lesy nížin4304
horské bučiny314208
skalní stepi na vápenci2103
rašeliniště2011012
bylinné porosty břehů3303
kamenolomy3402
výsadby jehličnanů252909
suché křoviny2604
bučiny nižších poloh127110
rašelinné bory1003
Louky119111
kosodřevina1101
mokré louky1113113
ostřicové porosty stojatých vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
dubohabřiny611310
Močály1314
bažinné olšiny7207
reliktní bory na skalách1224
Horské biotopy0101
pastviny3402
údolní jasanoolšové luhy4203
Lesní okraje13309
Louky a pastviny2001
Lesy8404
00000001101
úhory0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
štěrkové břehy řek1001
Břehy tekoucích vod4306
pískovny1001
podmáčené smrčiny5704
luční ostřicové mokřady0123
Přirozené lesy6303
osluněné skály nižších poloh1102
Lesní cesta7604
Kultury listnáčů3316
travnaté stepi2003
Acidofilní bory6504
suťové a roklinové lesy5206
paseky171905
alpínské trávníky2102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019