Nálezy podle období  
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 45× 24× 80×

Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834)

České jménopakřižák smrkový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy80 nálezů, 54 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Václav Kroc
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-850

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (80 použitých nálezů)
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3101222
Fotografie0101
Neurčeno716538
Sklepávání09310
Smyk0101
Nárazová past0101
Zemní past0536
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (80 použitých nálezů)
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1102
Lesostepní doubravy0101
Neurčeno4151142
Lesy1557
Mokré louky0202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Reliktní bory na skalách0101
Výsadby jehličnanů1608
Lesní okraje1404
Suché křoviny1102
Suché doubravy0112
Kamenité suti nižších poloh0021
Výsadby listnáčů0402
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Břehy tekoucích vod0011
Suťové a roklinové lesy0021
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Suché louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy