Records by time  
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Not endangered 45× 23× 79×

Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834)

Czech namepakřižák smrkový
Threat levelNot endangered
Records79 nálezů, 54 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2022 , Kryštof Rückl, Václav Kroc
Distribution areaEuropean (U
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-850

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (79 used records)
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3101222
Fotografie0101
Neurčeno716538
Smyk0101
Nárazová past0101
Sklepávání0739
Zemní past0536
Prosev0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (79 used records)
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Horské smrčiny1102
Lesostepní doubravy0101
Neurčeno4131141
Lesy1557
Mokré louky0202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Reliktní bory na skalách0101
Výsadby jehličnanů1608
Lesní okraje1404
Suché křoviny1102
Suché doubravy0112
Kamenité suti nižších poloh0021
Výsadby listnáčů0402
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Břehy tekoucích vod0011
Suťové a roklinové lesy0021
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Suché louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords