Records by time
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Not endangered 3x 8x 45x 17x 73x

Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834)

Czech namepakřižák smrkový
Threat levelNot endangered
Records73 nálezů, 48 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Distribution areaEuropean (U
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťsemi-natural
Humiditysemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (36 used records)
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Nárazová past0101
Individuální sběr281219
Sklepávání0739
Zemní past0536
Prosev0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (33 used records)
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Parky0101
výsadby jehličnanů1102
Lesní okraje1404
Vlhké louky0101
Lesy1456
Křovinatý plášť lesa1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0112
Smrkové monokultury0305
Borové monokultury0201
Kamenité sutě0021
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Kultury listnáčů0402
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Břehy tekoucích vod0011
Suťové a roklinové lesy0021
Rákosiny, orobincové porosty0201
Xerotermy na jiných podkladech1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords