Nálezy podle období  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 29× 29×

Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)

České jménosekáč drobný
Nálezy29 nálezů, 28 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Ondřej Konvička
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška200-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (29 použitých nálezů)
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) SamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0202
Pozorování1444
Individuální sběr312413
Smyk0022
Zemní past3005
Nárazová past1001
Závěsné padací pasti0011
Vysavač1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (29 použitých nálezů)
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) SamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1113
Vnější stěny budov3514
Skály a sutě v horách0101
Bylinné porosty břehů0142
Paseky0011
Ruderály0011
Suťové a roklinové lesy2203
Jasanoolšové lemy vodotečí0202
Výsadby listnáčů0101
Horské smrčiny0101
Kosodřevina0101
Suché louky0001
Lesy0001
Neurčeno0101
Louky0001
Dubohabřiny1101
Suché křoviny0011
Ostatní pole1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0121
Suché lesní lemy1101
 SamciSamiceMláďataNálezy