Kvadráty: 6870
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leiobunum rupestre Leiobunum rupestre (Herbst, 1799)
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 4
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 3 0 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 4
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 1 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 3 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy