Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 36x 20x 536x 30x 622x

Araneus marmoreus Clerck, 1757

České jménokřižák mramorovaný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy622 nálezů, 126 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Oto Zimmermann
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (240 použitých nálezů)
Araneus marmoreus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Smyk368863105
Individuální sběr151154873
Sklepávání30579056
Prosev0022
Zemní past3203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (209 použitých nálezů)
Araneus marmoreus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní cesta0101
lužní lesy nížin1503
mezofilní louky2302
ostřicové porosty stojatých vod371613
bučiny nižších poloh1123
skalní stepi na vápenci1202
mokré louky9192627
rašeliniště5101820
bylinné porosty břehů55116
dubohabřiny0011
bažinné olšiny1043
Močály4271324
horské bučiny1112
Xerotermní travinobylinná společenstva0355
Břehy tekoucích vod1413
kamenolomy1012
luční ostřicové mokřady0183013
Louky1145
travnaté stepi10136
horská vřesoviště1133
reliktní bory na skalách0044
pastviny0133
Lesy041312
Lesní okraje0404
písčiny1002
výsadby jehličnanů03169
úhory1101
00000001102
osluněné skály nižších poloh0011
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1334
horské smrčiny0223
ruderály1402
Kultury listnáčů216152
Pozemní komunikace2001
podmáčené smrčiny0011
paseky1313
suché křoviny1403
Acidofilní bory0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
suché lesní lemy0021
kamenité suti nižších poloh0011
alpínské trávníky0101
údolní jasanoolšové luhy2002
interiéry budov0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020