Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 18× 11× 321× 52× 402×

Araneus marmoreus Clerck, 1757

České jménokřižák mramorovaný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy402 nálezů, 137 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (402 použitých nálezů)
Araneus marmoreus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr22965276
Smyk318559101
Fotografie11606
Neurčeno20506145
Sklepávání8198550
Zemní past234418
Prosev225516
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (402 použitých nálezů)
Araneus marmoreus Clerck, 1757 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov0101
Lesní okraje0606
Rašeliniště5111823
Neurčeno361124177
Mokré louky9232630
Luční ostřicové mokřady1183115
Lesní cesta0101
Lužní lesy nížin3606
Mezofilní louky2414
Suché louky10137
Louky a pastviny11001
Ostřicové porosty stojatých vod371613
Bučiny nižších poloh1123
Skalní stepi na vápenci1202
Bylinné porosty břehů55116
Suché doubravy0011
Mokřadní olšiny1043
Močály4281325
Horské bučiny1112
Xerotermní travinobylinná společenstva0355
Břehy tekoucích vod1413
Kamenolomy1012
Louky1145
Porosty borůvek1133
Reliktní bory na skalách0055
Pastviny0133
Lesy041312
Písčiny1002
Výsadby jehličnanů03169
Úhory1101
Stinné skály nižších poloh0011
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1334
Horské smrčiny0223
Ruderály1402
Výsadby listnáčů216152
Pozemní komunikace2001
Podmáčené smrčiny0011
Paseky1313
Suché křoviny1403
Acidofilní bory0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Vlhké lesní lemy0021
Kamenité suti nižších poloh0011
alpínské trávníky0101
Interiéry budov0101
 SamciSamiceMláďataNálezy