Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 5x 114x 9x 130x
Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 18x 9x 38x 6x 71x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 8x 31x 914x 77x 1030x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 36x 20x 536x 30x 622x
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený 4x 2x 8x 1x 15x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 26x 28x 630x 50x 734x
Araneus saevus (L. Koch, 1872) Nezvěstný 2x 1x 3x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 34x 23x 282x 24x 363x
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 20x 9x 80x 10x 119x

Literatura

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

© Ondřej Machač

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek; Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně; Krušné hory a skákavka Sibianor larae; Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001; Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně; Nález Araneus saevus; Každá vzácná věc je předem podezřelá – je to Araneus saevus?;  Pátranie po znakoch; Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni; Kdo nám žije v ZOO; Výzva: PP Velický hliník; Na vánočním stromečku; Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe; Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015); V pondělí na fakultě; Zpověď studenta; 29. evropský arachnologický kongres; 114. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2015; Britská bibliografie – The Newsletter 133 a 134; Nové knihy© Petr Dolejš
Při zpracování arachnologického materiálu ze Šumavy, získaného na sběrné cestě v létě 1971 jsem nalezl jeden exemplář dospělé samice křižáka Araneus saevus (L. KOCH) [určení bylo revidováno doc. dr. J. Bucharem, CSc.). Exemplář byl sebrán na okraji smrkového lesa Horskokvildské slatí, obec Horská Kvilda, oblast jihozápadní šumavy, v nadmořské výšce 1 050 m n. m., 16. 8. 1971. Pavouk byl chycen na spodních smrkových větvích sklepáváním. Tělesné rozměry chyceného kusu jsou následující: celková délka těla 14,5 mm, cephalothorax - délka 6 mm, maximální šířka 5,3 mm, abdomen - délka 10,1 mm, maximální šířka 9,1 mm.

Fotografie

Araneus alsine


Araneus angulatusAraneus diadematus


Araneus marmoreus


Araneus quadratus
Araneus saevus

Araneus sturmi


Araneus triguttatus


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1200 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 16 8 1 20
Araneus angulatus Clerck, 1757 1 2 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 54 160 57 145
Araneus marmoreus Clerck, 1757 36 88 63 105
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 84 146 130 158
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 34 56 7 61
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 8 4 2 13
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 14 11 14 28
Araneus angulatus Clerck, 1757 1 8 1 9
Araneus diadematus Clerck, 1757 36 116 30 115
Araneus marmoreus Clerck, 1757 15 115 48 73
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 2 1 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 33 107 73 97
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 11 18 3 27
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 4 8 0 11
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 1 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 16 24 59 63
Araneus marmoreus Clerck, 1757 30 57 90 56
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 7 10
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 14 30 45 43
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 9 37 4 10
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 3
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 24 47 56 78
Araneus marmoreus Clerck, 1757 3 2 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 8 2 16
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 3 2 0 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 3 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 4 4
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 4 2 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 10 4 3
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1047 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 3 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 7 15 3 20
Araneus marmoreus Clerck, 1757 9 19 26 27
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 26 23 20 35
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 5 5 0 6
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 0 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 4 0 5
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 21 9 28
Araneus marmoreus Clerck, 1757 5 10 18 20
Araneus quadratus Clerck, 1757 8 31 12 28
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 7 1 8
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 1 6 4
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 14 3 14
Araneus marmoreus Clerck, 1757 4 27 13 24
Araneus quadratus Clerck, 1757 9 23 31 29
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 5 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 19 4 16
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 4 5
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 8 23 18
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 10 19 3 13
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 1 2 4
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 5 5 7
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 18 30 13
Araneus quadratus Clerck, 1757 6 21 53 17
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 3 6 1 7
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 4 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 7 16 5 21
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 3 16 9
Araneus quadratus Clerck, 1757 6 7 2 6
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 3 6 13 9
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 1 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 5 15 6 15
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 13 6
Araneus quadratus Clerck, 1757 3 6 11 14
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 4 1 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 3 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 4 14 18
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 4 13 12
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 4 3 2 3
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 9 1 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 3 7 16 13
Araneus quadratus Clerck, 1757 4 4 4 9
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 10 2 10
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 4 0 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 5 2 6 7
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 5 0 5
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 15 0 10
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 3 1 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 0 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 5 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 6 5 9
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 3 5 5
Araneus quadratus Clerck, 1757 6 4 4 7
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 5 7
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 4 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 7 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 7 10 8
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 6 4 8 12
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 3 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 1 3
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 3 3 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 5 5 11 6
Araneus quadratus Clerck, 1757 12 16 3 7
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 11 1 7
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 4 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 12 0 7
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 5 3 5
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 1 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 5 5
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 11 1 8
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 4 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 1 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 3 2 1 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 19 3 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 21 61 5 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 1 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 3 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 5 30 0 2
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 3 4 7
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 1 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 1 3
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 3 3 6
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 3 3 0 6
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 4 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 5 11 2 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 2 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 4 3 5 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 3 3 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 3 3
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 4 1 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 3 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 7 5
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 1 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 3 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 4 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 4 0 3
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 5 8 0 11
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 5 2 9
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 1 5
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 4 1 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 11 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 2 3
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 1 2
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 0 2 0 2
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 5 2 7
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 3 0 7
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 0 3
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 1 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 2 3
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 2 3
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 3 5
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 4 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 2 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 2 1 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 2 4 1 2
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 2 3
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 11 1 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 5 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 2 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 0 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 3 4 7
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 2 3 5
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 3 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 4 4 0 3
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 1 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 0 3
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 2 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 4 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 3 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 4 1 5
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 3 0 4 3
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 1 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 0 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 1 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 0 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 5 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 6 5 6 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 2
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 4 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 2 2
211521SamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 3 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 8 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019