Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 5x 56x 32x 96x

Cercidia prominens (Westring, 1851)

České jménokřižák trnečkový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy96 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Radek Šich
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (57 použitých nálezů)
Cercidia prominens (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk37511
Fotografie1223
Pozorování0101
Zemní past207123
Individuální sběr110112
Žlutá miska1102
Prosev3114
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (52 použitých nálezů)
Cercidia prominens (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
okraje silnic0101
Lesy1324
Bylinný lem lesa0101
Suťové lesy1001
suché lesní lemy0112
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1304
Lesní okraje2204
Pískovna2001
Vrchoviště0001
Břehy tekoucích vod0011
Ovocné sady a vinohrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Skalní stepi na vápencových podkladech3103
Xerotermy na jiných podkladech0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Pozemní komunikace0411
Močály0022
Acidofilní bory4116
Slatiniště3103
Acidofilní bukové bučiny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Přirozené lesy1001
Rašelinné březiny a bory1001
Kultury listnáčů0402
Smrkové monokultury0201
Rašeliniště a slatiniště1102
 SamciSamiceMláďataNálezy