Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 56× 45× 109×

Cercidia prominens (Westring, 1851)

České jménokřižák trnečkový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy109 nálezů, 54 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (109 použitých nálezů)
Cercidia prominens (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr213116
Vysavač0101
Smyk410617
Neurčeno89039
Prosev4125
Fotografie1223
Pozorování0101
Zemní past217124
Žlutá miska1102
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (109 použitých nálezů)
Cercidia prominens (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy0112
Mezofilní louky0101
Písčiny1102
Reliktní bory na skalách1101
Neurčeno1210144
Luční ostřicové mokřady4114
Okraje silnic0101
Lesy1324
Vřesoviště nižších poloh0101
Vlhké lesní lemy0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Dubohabřiny0102
Suťové a roklinové lesy1001
Paseky1001
Suché lesní lemy0112
Suché doubravy1304
Lesní okraje2204
Ostatní pole0001
Rašeliniště1103
Břehy tekoucích vod0011
Ovocné sady a vinohrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Porosty borůvek0101
Skalní stepi na vápenci3103
Suché louky0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Pozemní komunikace0411
Močály0022
Acidofilní bory4116
Bučiny nižších poloh1001
Lesostepní doubravy2002
Horské smrčiny1001
Přirozené lesy1001
Rašelinné bory1001
Výsadby listnáčů0402
Výsadby jehličnanů0201
 SamciSamiceMláďataNálezy