Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 51x 31x 86x

Zilla diodia (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák hajní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy86 nálezů, 46 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (43 použitých nálezů)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie1805
Individuální sběr519016
Smyk3104
Žlutá miska0101
Sklepávání101518
Zemní past2407
Prosev0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (41 použitých nálezů)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy1303
Bylinný lem lesa0501
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
interiéry budov1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1002
suché doubravy1001
Skály nižších a středních výšek2303
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Břehy tekoucích vod1001
Lesní okraje1102
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Kamenolom0101
Písečné přesypy0502
Vlhké louky1102
Xerotermy na jiných podkladech0112
Kamenité sutě1502
Močály1001
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Louky a pastviny0101
Suťové a roklinové lesy1102
Kultury listnáčů71303
Parky0202
Lužní lesy0101
Borové monokultury0101
 SamciSamiceMláďataNálezy