Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 6x 39x 59x 108x

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

České jménokřižák pýřitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy108 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp., to equatorial Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (108 použitých nálezů)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3301251
Fotografie22417
Individuální sběr014518
Smyk1201221
Zemní past3125
Pozorování0303
Prosev0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (108 použitých nálezů)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3321357
Luční úhory0926
Cesty, silnice1001
Skalní stepi na vápenci0101
Travnaté stepi11501
Ovocné sady s luční vegetací1001
Porosty vysokých ostřic0101
Suché louky0022
Mezofilní louky0011
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Vřesoviště nižších poloh0233
Suché křoviny0122
Okraje silnic0101
Pastviny0011
Slaniska0101
Bylinný lem lesa0101
Vnější stěny budov0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Písčiny0011
Xerotermní travinobylinná společenstva0714
Močály0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Xerotermy na jiných podkladech2567
Kamenolom0202
Louky a pastviny0202
Písečné přesypy0403
Ruderály0101
Pastviny1301
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy