Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 2x 4x 14x 20x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 16x 16x 190x 32x 254x

Literatura

© Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autoryStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (93 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 16 49 31 72
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 2 1 6
?SamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 4 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 3 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 4 3
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (80 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 2 6 0 7
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 3 0 4
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 9 4 10
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 6 5 8
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 2 2 6
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 4 0 4
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 5 1 4
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 2 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 2 3
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 2
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 9 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 0 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019