Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 11×

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)

České jménozápředník korový
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy11 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean (Af.) (Az., Ar.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška350-750

Literatura

 © Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autoryFotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1363
Neurčeno1106
Smyk0101
Zemní past1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Břehy tekoucích vod1161
Suťové a roklinové lesy1102
Neurčeno0103
Výsadby listnáčů0101
Suché doubravy1001
Přirozené lesy0001
Rašeliniště0102
 SamciSamiceMláďataNálezy