Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 82× 20× 102×

Pardosa sordidata (Thorell, 1875)

České jménoslíďák bezpruhý
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy102 nálezů, 25 kvadrátů
První nález 1967, J. Martínek, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška450-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (102 použitých nálezů)
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr518112
Zemní past16235049
Smyk1724016
Neurčeno59021
Sklepávání0501
Prosev1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (102 použitých nálezů)
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště3817
Neurčeno8130051
Horské smrčiny2002
Vlhké lesní lemy0101
Mokré louky92306
Mokřadní olšiny5102
Paseky4711010
Bylinné porosty břehů1102
Luční ostřicové mokřady2002
Bučiny nižších poloh2604
Rašelinné bory1102
Horské bučiny9605
Podmáčené smrčiny1001
Skály a sutě v horách1101
Louky a pastviny0101
Stinné skály nižších poloh0101
Břehy tekoucích vod23002
Lesní okraje3101
Výsadby jehličnanů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy