Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený 1x 6x 4x 11x

Brommella falcigera (Balogh, 1935)

České jménocedivečka mečovitá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy11 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález 2017 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME (southern Sweden
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška300-400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Brommella falcigera (Balogh, 1935) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev4103
Individuální sběr1101
Zemní past1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Brommella falcigera (Balogh, 1935) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité sutě2101
skály a sutě v horách1001
Suťové a roklinové lesy1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1101
Acidofilní bory1001
Lužní lesy0001
Skalní stepi na vápencových podkladech0001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0201
Xerotermy na jiných podkladech0101
 SamciSamiceMláďataNálezy