Records by time
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Brommella falcigera (Balogh, 1935) Strongly endangered 1x 6x 4x 11x

Brommella falcigera (Balogh, 1935)

Czech namecedivečka mečovitá
Threat levelStrongly endangered
Records11 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record 2017 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - ME (southern Sweden
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (6 used records)
Brommella falcigera (Balogh, 1935) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev4103
Individuální sběr1101
Zemní past1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (9 used records)
Brommella falcigera (Balogh, 1935) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité sutě2101
skály a sutě v horách1001
Suťové a roklinové lesy1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1101
Acidofilní bory1001
Lužní lesy0001
Skalní stepi na vápencových podkladech0001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0201
Xerotermy na jiných podkladech0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords