Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Strongly endangered 11×

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)

Czech namezápředník korový
Threat levelStrongly endangered
Records11 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean (Af.) (Az., Ar.
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude350-750

Bibliography

 © Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autoryGallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (11 used records)
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1363
Neurčeno1106
Smyk0101
Zemní past1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (11 used records)
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Břehy tekoucích vod1161
Suťové a roklinové lesy1102
Neurčeno0103
Výsadby listnáčů0101
Suché doubravy1001
Přirozené lesy0001
Rašeliniště0102
 MalesFemalesJuvenilesRecords