Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 397x 303x 700x

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

České jménokřižák pruhovaný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy700 nálezů, 261 kvadrátů
První nález 1952, P. Starý, Miller 1971
Poslední nález 2020 , Pavel Vašek
PopisKrásný pavouk ze středozemí, který se v posledních desetiletích úžasně rychle rozšířil na našem území. Samice je nápadná, žlutě a černě pruhovaná, jako sršeň. Samec je mnohem menší, nenápadný. Vyskytuje se na otevřených stanovištích, často hodně ovlivněných činností člověka – kolem cest, na okrajích zástavby, opuštěných plochách, na sušších loukách atp. Staví si sítě nízko nad zemí, takže se do nich chytají hlavně sarančata. V síti je někdy pruh klikaté, bílé pavučiny – stabilimentum. Na podzim samice utká velký kokon, do kterého uloží až několik set vajíček.
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (162 použitých nálezů)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie2078146
Zemní past2408
Pozorování0707
Smyk16182030
Individuální sběr563867
Prosev0123
Sklepávání0031
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (234 použitých nálezů)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov0202
Louky369334
Vlhké louky2171325
zahrady0313
Louky a pastviny01859
mezofilní louky2001
suché louky0011
Lesní okraje0114
vřesoviště nižších poloh1001
vnější stěny budov0101
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceniny0101
Pole014017
Obhospodařované pozemky0703
Kamenolom2074
Xerotermy na jiných podkladech511713
Lesní paseky0205
Močály821114
Urbánní biotopy133028
Pastviny0908
Ovocné sady a vinohrady0002
Písečné přesypy0101
Kulturní lesy0001
Ruderály1629
Vinohrady0102
Porosty vysokých ostřic0115
Stojaté a pomalu tekoucí vody0001
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Xerotermní travinobylinná společenstva20131316
Ovocné sady1002
Luční úhory1101
Polní biotopy0101
Rákosiny, orobincové porosty0204
Cesty, silnice0102
Skalní stepi na vápencových podkladech0002
Břehy tekoucích vod1403
Slatiniště0011
Polní meze0102
Rašeliniště a slatiniště02204
 SamciSamiceMláďataNálezy