Nálezy podle období  
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 36× 32× 75×

Ero aphana (Walckenaer, 1802)

České jménoostník šestiskvrnný
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy75 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1866, E. Lokaj, Bárta 1869
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Gr., Az.) (Af.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-600

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pro rok 2021 byli pro titul Evropský pavouk roku zvoleni ostníci rodu Ero. Pokud jsou pavouci vnímáni jako nemilosrdní lovci, pak o ostnících to platí dvojnásob, protože se specializují na pavouky. Dorůstají střední velikosti (délka těla v rozmezí 2–5 mm) a tvarem připomínají snovačky. Vyznačují se prodlouženými předními páry nohou, sloužícími k uchopení kořisti. Dva předposlední články nohou, holeně a nárty, jsou na vnitřním okraji hřbetní strany vyzbrojeny řadou dlouhých prohnutých ostnů, které se střídají s krátkými trny. I ostatní páry nohou mají poměrně dlouhé a štíhlé. Přední část těla ostníků (hlavohruď) je oválná, uprostřed zdvižená, zadní část (zadeček) pak krátká a kulovitá. Druhy žijící v České republice nesou na hřbetě zadečku páry hrbolků.

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Ero aphana (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr78316
Sklepávání2133
Smyk4228
Pozorování0101
Neurčeno1113334
Fotografie0001
Zemní past43610
Žlutá miska1001
Prosev0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
Ero aphana (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov4106
Suché lesní lemy1032
Neurčeno1411638
Kamenolomy0101
Výsadby jehličnanů0101
Interiéry budov1203
Písčiny0202
Zahrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Suché křoviny2013
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Suché doubravy1031
Okraje silnic1202
Stinné skály nižších poloh1102
Suché louky0346
Kamenité suti nižších poloh1001
Lesostepní doubravy1101
Skalní stepi na vápenci0101
Lesní okraje1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
 SamciSamiceMláďataNálezy