Records by time
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Almost threatened 3x 4x 36x 15x 58x

Ero aphana (Walckenaer, 1802)

Czech nameostník šestiskvrnný
Threat levelAlmost threatened
Records58 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1866, E. Lokaj, Bárta 1869
Last record 2020 , Michal Šich
Distribution areaEuropean - Me. (Gr., Az.) (Af.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (24 used records)
Ero aphana (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0101
Fotografie0001
Individuální sběr3539
Žlutá miska1001
Zemní past3339
Prosev0001
Smyk0022
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (23 used records)
Ero aphana (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Interiéry budov0101
zahrady0101
Vnější stěny budov0001
interiéry budov1001
vnější stěny budov0101
Cesty, silnice1202
Skály nižších a středních výšek1102
Xerotermy na jiných podkladech0346
Kamenité sutě1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1101
Písečné přesypy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Lesní okraje1001
Trnkové křoviny1012
Rákosiny, orobincové porosty0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020