Records by time
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Almost threatened 6x 7x 65x 13x 91x

Ero aphana (Walckenaer, 1802)

Czech nameostník šestiskvrnný
Threat levelAlmost threatened
Records91 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1866, E. Lokaj, Bárta 1869
Last record 2018 , Ota Zimmermann
Distribution areaEuropean - Me. (Gr., Az.) (Af.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (24 used records)
Ero aphana (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0001
Individuální sběr4518
Žlutá miska1001
Zemní past32410
Sklepávání0101
?2002
Smyk0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (22 used records)
Ero aphana (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
zahrady0101
Vnější stěny budov0001
interiéry budov1001
vnější stěny budov0101
okraje silnic1202
osluněné skály nižších poloh1102
travnaté stepi0346
kamenité suti nižších poloh1001
lesostepní doubravy1101
písčiny0101
skalní stepi na vápenci0101
Lesní okraje1001
suché křoviny1012
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020