Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 66× 72×

Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka mechová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy72 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1958, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-1050

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past7061037
Individuální sběr492405
Neurčeno7035018
Prosev11205
Smyk3307
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno8246025
Výsadby jehličnanů1001
Ostřicové porosty stojatých vod221408
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3805
Polní biotopy1102
Rašeliniště81707
Mokřadní olšiny2001
Močály564004
Bylinné porosty břehů3001
Mokré louky137011
Acidofilní bory0101
Mezofilní louky1001
Lužní lesy nížin0101
Louky0003
Břehy tekoucích vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy