Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 3x 117x 32x 152x

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

České jménoběžník listový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy152 nálezů, 52 kvadrátů
První nález 1936, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález 2019 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af. to Ethiopia
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (100 použitých nálezů)
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3392829
Pozorování0202
Individuální sběr1313318
Nárazová past3003
Sklepávání4331740
Prosev2025
Zemní past32803
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (95 použitých nálezů)
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinný lem lesa0101
okraje silnic0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
interiéry budov1001
Porosty vysokých ostřic12165
Xerotermní travinobylinná společenstva9408
Ovocné sady a vinohrady1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0412
Xerotermy na jiných podkladech3407
Ovocné sady4429040
Těžební jámy1001
Kamenolom0101
Slatiniště2102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Louky4001
Haldy a výsypky1001
Písečné přesypy2102
Louky a pastviny0101
Břehy tekoucích vod0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Polní cesta1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy100142
Rákosiny, orobincové porosty1102
Vlhké louky3386
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Vrchoviště1201
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Kultury listnáčů31501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020