Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 3x 117x 35x 155x

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

České jménoběžník listový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy155 nálezů, 53 kvadrátů
První nález 1936, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález 2019 , Robert Stejskal
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af. to Ethiopia
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400

Literatura

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Oto Zimmermann
Myrmekofagie (lov mravenců) a araneofagie (lov pavouků) jsou nejčastějším typem potravní specializace pavouků (Araneae), jinak generalistů a pravých predátorů. Striktní myrmekofagie byla objevena u několika druhů z čeledi běžníkovití (Thomisidae), ale není zcela známo, zda mravence a jiné pavouky loví i ostatní druhy běžníků. Teoretická část práce je rešerše na téma akceptace kořisti, potravní specializace a lovecké strategie druhů běžníků. Pro experimentální část jsem nasbírala deset českých a dostala pět zahraničních rodů (z Austrálie, Jižní Afriky a Portugalska) běžníkovitých pavouků, na kterých jsem testovala přítomnost myrmekofagie a araneofagie. Všechny použité druhy lovili pavouky, což naznačuje, že jsou velkou součástí jejich stravy. Myrmekofagie byla pozorována u většiny použitých druhů, vyjma Ebrechtella tricuspidata, Misumena vatia a Australomisidia ergandros. Žádný z druhů nelovil striktně jeden typ kořisti, jelikož všechny akceptovaly i mouchy. Šířka trofické niky byla odhadnuta pro jedenáct českých rodů běžníků z fotografií pavouků s kořistí. Každý rod má úzkou stravu s jedním dominující typem kořisti, nejčastěji dvoukřídlí (Diptera) nebo blanokřídlí (Hymenoptera). Mravenci byly dominantním typem jen ve stravě Coriarachne depressa
a Tmarus sp. Běžníci nejčastěji lovili svou kořist přiblížením zepředu a drželi ji za hlavu nebo hlavohruď. Myrmekofagie a araneofagie jsou tedy časté potravní specializace českých druhů běžníků, ale v akceptaci mravenců jsou mezi druhy značné rozdíly.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (103 použitých nálezů)
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk34102931
Prosev3026
Pozorování0202
Individuální sběr1313318
Nárazová past3003
Sklepávání4331740
Zemní past32803
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (98 použitých nálezů)
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2002
Rákosiny, orobincové porosty2103
Bylinný lem lesa0101
okraje silnic0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0122
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
interiéry budov1001
Porosty vysokých ostřic12165
Xerotermní travinobylinná společenstva9408
Ovocné sady a vinohrady1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0412
Xerotermy na jiných podkladech3407
Ovocné sady4429040
Těžební jámy1001
Kamenolom0101
Slatiniště2102
Louky4001
Haldy a výsypky1001
Písečné přesypy2102
Louky a pastviny0101
Břehy tekoucích vod0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Polní cesta1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy100142
Vlhké louky3386
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Vrchoviště1201
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Kultury listnáčů31501
 SamciSamiceMláďataNálezy