Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 349× 126× 493×

Misumena vatia (Clerck, 1757)

České jménoběžník kopretinový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy493 nálezů, 194 kvadrátů
První nález 1791, J. Preyssler, Preyssler 1791
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1100

Literatura

 © Oto Zimmermann
Myrmekofagie (lov mravenců) a araneofagie (lov pavouků) jsou nejčastějším typem potravní specializace pavouků (Araneae), jinak generalistů a pravých predátorů. Striktní myrmekofagie byla objevena u několika druhů z čeledi běžníkovití (Thomisidae), ale není zcela známo, zda mravence a jiné pavouky loví i ostatní druhy běžníků. Teoretická část práce je rešerše na téma akceptace kořisti, potravní specializace a lovecké strategie druhů běžníků. Pro experimentální část jsem nasbírala deset českých a dostala pět zahraničních rodů (z Austrálie, Jižní Afriky a Portugalska) běžníkovitých pavouků, na kterých jsem testovala přítomnost myrmekofagie a araneofagie. Všechny použité druhy lovili pavouky, což naznačuje, že jsou velkou součástí jejich stravy. Myrmekofagie byla pozorována u většiny použitých druhů, vyjma Ebrechtella tricuspidata, Misumena vatia a Australomisidia ergandros. Žádný z druhů nelovil striktně jeden typ kořisti, jelikož všechny akceptovaly i mouchy. Šířka trofické niky byla odhadnuta pro jedenáct českých rodů běžníků z fotografií pavouků s kořistí. Každý rod má úzkou stravu s jedním dominující typem kořisti, nejčastěji dvoukřídlí (Diptera) nebo blanokřídlí (Hymenoptera). Mravenci byly dominantním typem jen ve stravě Coriarachne depressa
a Tmarus sp. Běžníci nejčastěji lovili svou kořist přiblížením zepředu a drželi ji za hlavu nebo hlavohruď. Myrmekofagie a araneofagie jsou tedy časté potravní specializace českých druhů běžníků, ale v akceptaci mravenců jsou mezi druhy značné rozdíly.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (493 použitých nálezů)
Misumena vatia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk6096167181
Individuální sběr34431871
Sklepávání22172045
Neurčeno416042157
Zemní past1010720
Pozorování0101
Fotografie0102
Žlutá miska1001
Prosev38815
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (493 použitých nálezů)
Misumena vatia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky13272638
Suché louky11112526
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0314
Suché lesní lemy1012
Lužní lesy nížin0213
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1424
Suťové a roklinové lesy0022
Rašeliniště75312
Horské smrčiny0011
Neurčeno668143192
Lesní okraje2304
Bylinné porosty břehů1203
Mezofilní louky53110
Ovocné sady s luční vegetací94113
Kamenolomy111211
Vlhké lesní lemy0235
Vřesoviště nižších poloh0303
Xerotermní travinobylinná společenstva663316
Močály0121818
Lesní cesta2245
Výsadby jehličnanů1518
Paseky0727
Ostřicové porosty stojatých vod1356
Stinné skály nižších poloh1001
Bučiny nižších poloh3024
Luční ostřicové mokřady19410
Reliktní bory na skalách0253
Lesostepní doubravy1213
Louky a pastviny5376
Louky19143027
Stojaté a pomalu tekoucí vody0112
Pastviny2114
Písčiny1001
Suché křoviny1276
Suché doubravy1124
Haldy a výsypky1234
Polní biotopy1001
Horské bučiny0011
Úhory1112
Skalní stepi na vápenci0202
Mokřadní olšiny0234
Břehy tekoucích vod1414
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesy1001
Výsadby listnáčů2123
Pozemní komunikace1041
Acidofilní bory0011
Okraje silnic1001
Přirozené lesy0011
Ruderály0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy