Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 13x 349x 80x 447x

Misumena vatia (Clerck, 1757)

České jménoběžník kopretinový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy447 nálezů, 168 kvadrátů
První nález 1791, J. Preyssler, Preyssler 1791
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (296 použitých nálezů)
Misumena vatia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5678153148
Pozorování0101
Fotografie0102
Žlutá miska1001
Individuální sběr33411767
Prosev38815
Sklepávání22171944
Zemní past109218
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (261 použitých nálezů)
Misumena vatia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva662914
Lesní cesta2245
výsadby jehličnanů0001
mezofilní louky0101
Přechodová rašeliniště0213
Porosty vysokých ostřic1356
Rašeliniště a slatiniště1214
Bylinný lem lesa0134
Kamenolom111110
Vrchoviště5103
Pískovcová skalní města1001
Xerotermy na jiných podkladech10102023
Acidofilní bukové bučiny3002
Slatiniště19410
Kulturní lesy0101
Vlhké louky13232633
Močály0121717
Reliktní bory na skalních podkladech0253
Květnaté bučiny0022
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1213
Louky a pastviny5376
Louky19143027
Stojaté a pomalu tekoucí vody0112
Pastviny2114
Písečné přesypy1001
Lesní paseky0626
Ovocné sady93112
Křoviny a skupiny stromů mimo les1245
Lesní okraje2203
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1124
Mezofilní louky4004
Haldy a výsypky1234
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Polní biotopy1001
Pískovna0101
Smrkové monokultury0314
Trnkové křoviny0031
Horské buko-jedlové lesy0011
Luční úhory1112
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Bažinné olšiny0234
Břehy tekoucích vod1414
Kácené vrbové křoviny0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Lesy1001
Kultury listnáčů2123
Pozemní komunikace1041
Acidofilní bory0011
Cesty, silnice1001
Lužní lesy0101
Borové monokultury1102
Přirozené lesy0011
Urbánní biotopy0101
Parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020