Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 25x 657x 68x 760x

Misumena vatia (Clerck, 1757)

České jménoběžník kopretinový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy760 nálezů, 168 kvadrátů
První nález 1791, J. Preyssler, Preyssler 1791
Poslední nález 2017 , Vladimír Hula
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (298 použitých nálezů)
Misumena vatia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk7595158173
Pozorování0101
Fotografie0102
Žlutá miska1001
Individuální sběr27361766
Prosev0145
Sklepávání23182045
Zemní past0203
?0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (261 použitých nálezů)
Misumena vatia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva0081
Lesní cesta0101
výsadby jehličnanů1317
mezofilní louky4105
rašeliniště65210
ostřicové porosty stojatých vod1356
suché lesní lemy0134
Xerotermní travinobylinná společenstva662113
kamenolomy111110
osluněné skály nižších poloh1001
travnaté stepi10102023
bučiny nižších poloh3024
luční ostřicové mokřady1849
mokré louky13232633
Močály0121717
reliktní bory na skalách0253
lesostepní doubravy1213
Louky a pastviny5376
Louky19143027
Stojaté a pomalu tekoucí vody0112
pastviny2114
písčiny1001
paseky0626
00000000101
A1211008209
suché křoviny1276
Lesní okraje2203
dubohabřiny1124
haldy a výsypky1234
bylinné porosty břehů1102
Polní biotopy1001
pískovny0101
horské bučiny0011
úhory1112
skalní stepi na vápenci0202
bažinné olšiny0234
Břehy tekoucích vod1414
Lesní cesta2144
vrbové křoviny0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1113
Lesy1001
Kultury listnáčů2123
Pozemní komunikace1041
Acidofilní bory0011
okraje silnic1001
údolní jasanoolšové luhy0101
Přirozené lesy0011
21211100201
ruderály0101
městské parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020