Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 18× 27×

Cozyptila blackwalli (Simon, 1875)

České jménoběžník Blackwallův
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy27 nálezů, 11 kvadrátů
První nález 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1102
Zemní past151507
Neurčeno13015
Prosev3302
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (27 použitých nálezů)
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny1001
Lesostepní doubravy0101
Suché doubravy141605
Neurčeno25017
Stinné skály nižších poloh1001
Kamenité suti nižších poloh2001
Suťové a roklinové lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy