Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Not endangered 3x 117x 32x 152x

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

Czech nameběžník listový
Threat levelNot endangered
Records152 nálezů, 52 kvadrátů
First record 1936, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record 2019 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af. to Ethiopia
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (100 used records)
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk3392829
Pozorování0202
Individuální sběr1313318
Nárazová past3003
Sklepávání4331740
Prosev2025
Zemní past32803
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (95 used records)
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinný lem lesa0101
okraje silnic0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
interiéry budov1001
Porosty vysokých ostřic12165
Xerotermní travinobylinná společenstva9408
Ovocné sady a vinohrady1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0412
Xerotermy na jiných podkladech3407
Ovocné sady4429040
Těžební jámy1001
Kamenolom0101
Slatiniště2102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Louky4001
Haldy a výsypky1001
Písečné přesypy2102
Louky a pastviny0101
Břehy tekoucích vod0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Polní cesta1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy100142
Rákosiny, orobincové porosty1102
Vlhké louky3386
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Vrchoviště1201
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Kultury listnáčů31501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020