Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Not endangered 6x 227x 29x 262x

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

Czech nameběžník listový
Threat levelNot endangered
Records262 nálezů, 52 kvadrátů
First record 1936, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af. to Ethiopia
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (100 used records)
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk39133338
Pozorování0202
Individuální sběr810114
Nárazová past3003
Sklepávání7436741
Prosev1001
pa1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (93 used records)
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinný lem lesa0101
okraje silnic0101
ovocné sady bez bylinné vegetace4206
interiéry budov1001
ostřicové porosty stojatých vod12165
Xerotermní travinobylinná společenstva9408
Ovocné sady a vinohrady1001
skalní stepi na vápenci0412
travnaté stepi3306
Těžební jámy1001
kamenolomy0101
luční ostřicové mokřady2102
A1211003928034
dubohabřiny1001
Louky4001
písčiny2102
haldy a výsypky1001
Louky a pastviny0101
Břehy tekoucích vod0101
lesostepní doubravy1001
obilná pole1001
lužní lesy nížin100142
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
mokré louky3386
horská vřesoviště0101
rašeliniště1201
suché křoviny0011
bylinné porosty břehů1001
Kultury listnáčů31501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019