Kvadráty: 7069
  Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna szaboi Chyzer, 1891 Kriticky ohrožený

Dictyna szaboi Chyzer, 1891

České jménocedivečka Szabova
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Pan. [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Nízká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-200

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Snovačka Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) nový druh pavouka pro faunu České republiky; Dvě novinky v české opiliofauně v roce 2021; Méně známé druhy pavouků - Dictyna szaboi; Pavouci pod dráty vysokého napětí: "Terra incognita"?; Výskyt sekáče Nemastoma bidentatum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae) v České republice; Podivuhodná "rodinka" křižáka pruhovaného; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IX: rod Arachnospila; Rozhovor s Tondou Kůrkou; 118. seminář České arachnologické společnosti; Prof. Dr. Jochen Martens osmdesátiletý; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač
Dictyna szaboi Chyzer, 1891 was recently found in Slovakia for the first time. Description of a male is presente.


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Dictyna szaboi Chyzer, 1891 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk0101
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Dictyna szaboi Chyzer, 1891 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Písčiny0202
 SamciSamiceMláďataNálezy