Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 5x 300x 52x 361x

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

České jménošplhalka keřová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy361 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumTree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (139 použitých nálezů)
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1271727
Eklektor5436
Individuální sběr10143247
Smyk45711
Nárazová past69012
Prosev1248
Sklepávání52111628
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky2403
suché doubravy2312
lužní lesy nížin3103
kamenolomy0123
Lesní okraje361113
rašeliniště0011
dubohabřiny5157820
lesostepní doubravy0112
údolní jasanoolšové luhy47912
interiéry budov1102
luční ostřicové mokřady0101
ostřicové porosty stojatých vod0011
Louky2125
horské bučiny1102
Břehy tekoucích vod1102
ruderály1001
paseky1102
osluněné skály nižších poloh0101
mokré louky0223
suché křoviny0101
Lesy0101
bučiny nižších poloh5117
písčiny0101
obilná pole0101
horská vřesoviště0031
bažinné olšiny0032
podmáčené smrčiny0101
travnaté stepi1186
bylinné porosty břehů0101
Přirozené lesy21254
výsadby jehličnanů0022
suťové a roklinové lesy10193
haldy a výsypky0011
Kultury listnáčů1813
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019