Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 5x 300x 52x 361x
Anyphaena furva Miller, 1967 Silně ohrožený 8x 8x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (141 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 10 14 32 47
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 21 116 28
Anyphaena furva Miller, 1967 6 5 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 12 7 17 27
Anyphaena furva Miller, 1967 1 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 6 9 0 12
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 5 7 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 4 8
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 4 3 6
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (117 použitých nálezů)
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 15 78 20
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 6 11 13
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 7 9 12
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 1 1 7
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 8 6
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 1 2 5
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 1 25 4
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 19 3
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 2 3
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Anyphaena furva Miller, 1967 9 5 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 1 0 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 8 1 3
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 2 3
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 3 1 2
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena furva Miller, 1967 1 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019