Kvadráty: 5944
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 3 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020