Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 134x 7x 143x

Neriene emphana (Walckenaer, 1841)

České jménoplachetnatka smrková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy143 nálezů, 64 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (110 použitých nálezů)
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání9271327
Smyk1017215
Individuální sběr929735
Zemní past724525
Prosev1413
Eklektor0325
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (94 použitých nálezů)
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1001
Lesní okraje1403
výsadby jehličnanů0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1936
Kamenolom1012
Vlhké louky0302
Smrkové monokultury2315
Acidofilní bukové bučiny0101
Pískovcová skalní města3204
Lesy5449
Horské buko-jedlové lesy0224
Skalní a suťové biotopy0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Přirozené lesy0324
Břehy tekoucích vod2203
Lesní cesta0101
Květnaté bučiny3416
Bažinné olšiny0202
Vrchoviště0502
Kultury jehličnanů0301
Louky3003
Přechodová rašeliniště0335
Slatiniště0022
Skály nižších a středních výšek2302
Rašeliniště a slatiniště0011
Močály0011
Kultury listnáčů1413
Podmáčené smrčiny1504
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2604
Suťové a roklinové lesy3335
Lužní lesy0521
Xerotermy na jiných podkladech1001
Mezofilní louky0301
Stojaté a pomalu tekoucí vody0201
Borové monokultury0101
 SamciSamiceMláďataNálezy