Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 241x 5x 250x

Neriene emphana (Walckenaer, 1841)

České jménoplachetnatka smrková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy250 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (110 použitých nálezů)
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr831736
Zemní past411317
Sklepávání9351428
Smyk1323321
Prosev1112
Eklektor0325
sf1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (93 použitých nálezů)
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů2818
dubohabřiny1936
kamenolomy1012
mokré louky0302
bučiny nižších poloh3517
osluněné skály nižších poloh5506
Lesy5449
horské bučiny0224
Skalní a suťové biotopy0101
suché křoviny1001
Přirozené lesy0324
Břehy tekoucích vod2203
Lesní cesta0101
bažinné olšiny0202
rašeliniště0848
00000000101
Louky3003
luční ostřicové mokřady0022
Močály0011
Kultury listnáčů1413
podmáčené smrčiny1504
Lesní okraje1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2604
suťové a roklinové lesy3335
údolní jasanoolšové luhy0521
travnaté stepi1001
mezofilní louky0301
Stojaté a pomalu tekoucí vody0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020