Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 134x 5x 141x

Neriene emphana (Walckenaer, 1841)

České jménoplachetnatka smrková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy141 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (108 použitých nálezů)
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr929735
Zemní past724525
Sklepávání8271326
Prosev1413
Smyk1016214
Eklektor0325
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (92 použitých nálezů)
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1936
Kamenolom1012
Vlhké louky0302
Smrkové monokultury2315
Acidofilní bukové bučiny0101
Pískovcová skalní města3204
Lesy5449
Horské buko-jedlové lesy0224
Skalní a suťové biotopy0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Přirozené lesy0324
Břehy tekoucích vod2203
Lesní cesta0101
Květnaté bučiny3416
Bažinné olšiny0202
Vrchoviště0502
Kultury jehličnanů0301
Louky3003
Přechodová rašeliniště0335
Slatiniště0022
Skály nižších a středních výšek2302
Rašeliniště a slatiniště0011
Močály0011
Kultury listnáčů1413
Podmáčené smrčiny1504
Lesní okraje1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2604
Suťové a roklinové lesy3335
Lužní lesy0521
Xerotermy na jiných podkladech1001
Mezofilní louky0301
Stojaté a pomalu tekoucí vody0201
Borové monokultury0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020