Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 134× 14× 150×

Neriene emphana (Walckenaer, 1841)

České jménoplachetnatka smrková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy150 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška250-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (150 použitých nálezů)
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0101
Sklepávání10281329
Prosev1824
Smyk1218218
Neurčeno16181233
Individuální sběr929735
Zemní past724525
Eklektor0325
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (150 použitých nálezů)
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké lesní lemy0512
Horské smrčiny1001
Mokré louky0403
Rašeliniště1849
Lesní okraje1403
Suťové a roklinové lesy5438
Neurčeno19371549
Výsadby jehličnanů2818
Suché doubravy1936
Kamenolomy1012
Bučiny nižších poloh3517
Stinné skály nižších poloh5506
Lesy5449
Horské bučiny0224
Skalní a suťové biotopy0101
Suché křoviny1001
Přirozené lesy0324
Břehy tekoucích vod2203
Lesní cesta0101
Mokřadní olšiny0202
Louky3003
Luční ostřicové mokřady0022
Močály0011
Výsadby listnáčů1413
Podmáčené smrčiny1504
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2604
Lužní lesy nížin0521
Suché louky1001
Mezofilní louky0301
Stojaté a pomalu tekoucí vody0201
 SamciSamiceMláďataNálezy