Kvadráty: 5364
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 1 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 10 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 3 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 9 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 33 20 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 37 11 3 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 6 6 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 5 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 7 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 7 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 3 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 9 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 35 10 3 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 1 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 10 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 33 20 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 6 6 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019