Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 4x 2452x 118x 2574x

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

České jménoslíďák vlhkomilný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2574 nálezů, 215 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2018 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-600-1000

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1115 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr26042127197
Zemní past74172897605846
Prosev23771955
Smyk78312
Eklektor0501
ra0101
Sklepávání2202
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1031 použitých nálezů)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště146879553167
lužní lesy nížin81629819963
kamenité břehy potoků0201
luční ostřicové mokřady229972633
ostřicové porosty stojatých vod2071482023
bažinné olšiny8862741294
pískovny0202
mokré louky101440040143
horské bučiny1504
kamenolomy3002
horská vřesoviště18379010
výsadby jehličnanů410114
Močály43430528100
bylinné porosty břehů19738225
Břehy tekoucích vod20967533
rašelinné bory173922541
horské smrčiny1103
údolní jasanoolšové luhy47811410140
suché lesní lemy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5325013
Louky23262339
suťové a roklinové lesy0101
podmáčené smrčiny6037014
skalní stepi na vápenci2101
Lesy8219225
dubohabřiny118012
haldy a výsypky0001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod42296446
osluněné skály nižších poloh13877023
písčiny1001
bahnité břehy2203
Lesní okraje2526
bučiny nižších poloh0101
00000000302
Acidofilní bory1402
Louky a pastviny0011
slaniska1011
širokolisté horské nivy81009
ruderály121209
vrbové křoviny15205
obilná pole2003
mezofilní louky3705
štěrkové břehy řek0201
suché křoviny0201
paseky0101
Lesní cesta931002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy1001
městské parky0201
úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020