Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 1348x 118x 1468x
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 3x 3x 43x 5x 54x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 3x 397x 57x 459x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 283x 6x 291x

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1812 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7417 2897 605 846
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 17 6 1 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1644 487 66 317
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1849 448 14 165
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 260 421 27 197
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 71 91 8 32
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 63 63 4 67
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 90 99 2 75
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 23 77 19 55
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 17 0 17
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 7 0 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 8 3 12
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 0 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 5 0 1
raSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1661 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1468 795 53 167
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 264 109 4 50
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1700 524 5 176
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1014 400 40 143
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 600 174 4 94
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 1 0 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 434 305 28 100
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 51 24 2 32
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 64 14 1 18
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 886 274 12 94
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 5 0 7
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 173 92 25 41
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 92 14 10 32
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 209 67 5 33
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 38 64 9 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 12 0 16
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 816 298 199 63
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 422 96 4 46
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 2 2 10
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 232 62 3 39
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 241 40 0 16
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 478 114 101 40
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 73 12 0 7
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 229 97 26 33
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 42 8 4 10
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 207 148 20 23
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 44 22 0 14
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 197 38 2 25
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 2 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 5 0 7
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 82 19 2 25
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 138 77 0 23
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 53 25 0 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 3 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 24 9 0 4
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 60 37 0 14
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 2 0 5
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 10 1 14
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 183 79 0 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 2 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 1 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 12 12 0 9
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 16 2 2 6
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 11 8 0 12
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 3 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 7 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 6 0 7
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 5 2 6
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 5
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 11 8 0 9
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 10 0 9
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 4 0 5
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 92 37 0 6
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 24 4 0 7
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 15 2 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 11 3 35 4
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 1 1 3
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 5 0 4
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 3
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 15 3 0 3
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 2 0 3
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 17 8 5 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 93 10 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 0 2
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020