Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 1418x 122x 1542x
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 3x 3x 44x 5x 55x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 3x 407x 58x 470x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 284x 6x 292x

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1807 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6961 2683 601 837
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 27 16 2 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1556 453 64 315
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1722 421 14 147
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 549 330 26 166
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 45 38 7 22
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 77 53 4 57
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 176 81 2 74
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 83 193 16 64
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 16 22 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 66 52 2 23
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 5 0 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 100 162 4 36
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 10 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 11 0 7
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 24 34 0 18
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 13 28 1 11
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 11 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 2 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1667 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1014 400 40 143
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 600 174 4 94
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 1 0 5
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 921 426 14 85
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 159 54 3 24
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 909 142 5 67
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 238 241 5 55
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 65 30 1 19
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 774 368 0 98
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 434 305 28 100
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 51 24 2 32
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 64 14 1 18
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 886 274 12 94
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 5 0 7
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 173 92 25 41
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 92 14 10 32
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 209 67 5 33
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 38 64 9 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 12 0 16
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 422 97 4 47
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 2 2 10
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 232 62 3 39
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 241 40 0 16
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 308 133 34 29
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 40 25 0 7
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 17 15 0 12
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 478 114 101 40
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 73 12 0 7
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 594 240 195 45
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 229 97 26 33
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 42 8 4 10
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 209 148 20 24
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 44 22 0 14
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 197 38 2 25
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 2 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 5 0 7
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 82 19 2 25
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 138 77 0 23
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 53 25 0 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 3 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 24 9 0 4
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 183 79 0 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 2 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 1 0 3
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 216 58 2 15
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 57 37 0 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 2 0 4
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 7 0 10
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 3 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 5 2 6
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 5
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 10 1 8
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 10 7 0 7
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 10 0 9
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 1 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 13 1 2 5
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 4 0 5
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 7 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 3 0 3
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 24 4 0 7
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 1 0 5
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 15 2 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 11 0 6
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 26 14 0 5
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 1 1 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 11 3 35 4
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 5 0 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 3
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 93 10 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 2 0 3
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 0 2 3
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 15 3 0 3
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 1 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 17 8 5 2
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 2
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 3 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 66 23 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
SkládkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020