Kvadráty: 6666 5867 6060 6271 5871 6068 6069 6371 6471 6370 6947 6576 6274 6161 5457 5656 6570 7067 5157 5156 5158 7354 5259 5966 5958 6159 5456 7151 5868 6267 6675 6774 6061 7072 6773 5254 6577 5154 6662 7148 6162 5860 6847 7048 6369 6368 6076 6474 6476 5257 5843 5943 7161 7162 6441 6050 5557 6266 6477 6166 5446 6673 6757 5348 5761 6569 6575 6376 7266 7154 6952 7060 6463 6669 7053 6772 6751 6954 7155 6458 7350 5643 5357 7351 6270 5353 5942 6472 5253 5842 5664 6946 7251 6756 6770 6771 7250 7073 6970 6547 6551 6241 5562 5969 5869 6340 7052 7165 5249 6758 7367 5552 5954 7166 5360 5953 5961 5861 5641 5764 7451 6240 6341 5248 5545 5445 5640 5960 6859 6858 5848 5849 5741 7057 6958 6153 7263 6854 6052 5553 7249 7047 6053 7149 6361 5962 6557 6657 5250 6656 6558 6456 6555 6357 5754 5857 6674 5762 5363 5653 5753 6874 6250 6455 5965 5865 6362 6672 6573 6469 6152 6358 5957 5769 7071 6273 5151 5150 6755 6348 6347 5949 7171 5841 5555 6658 5463 5362 5358 6275 6663 5844 5454 5859 6562 6956 5256 6355 6261 5765 7069 5655 5453 6272 6650 6863 6478 7046 7065 5354 6262 6871 6754 6759 5669 5668 5355 5255 6860 6846 5347 7055 6955 5260 6461 6151 6951 5547 6542 6659 6253 6249 5455 6260 6160 5642 6948 6671 5948 6559 6749 6049 6148 6549 5667 6845 6568 5950 6048 5567 5648 5959 5548 5450 5152 6343 6349 5947 6848 5448 7152 7252 5740 5840 5739 6246 6150 6149 6154 5858 5863 5853 5963 6852 5458 6063 6254 5645 6374 5449 6753 5864 6457 5752 5945 5749 6177 6850 5361 5862 5364 6175 5759 5768 7062 6548 7054 6645 5763 6256 6354 5464 6070 6445 5258 5952
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1418× 277× 1697×
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 44× 10× 60×
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 407× 92× 504×
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 284× 11× 297×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Byl proveden inventarizační průzkum pavouků tohoto území. Sběr jedinců proběhl pomocí zemních pastí, smykem a prosevem v termínu od 20. dubna do 15. října 2020. Celkem bylo zaznamenáno 110 druhů pavouků náležících do 19 čeledí. Mezi nejzajímavější zjištěné taxony řadíme nálezy: skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis), slíďák mokřinný (Pardosa paludicola), slíďák rašeliništní (Piratula uliginosa), plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger) a pavučenka dvoubarvá (Tmeticus affinis). Zjištěné výsledky přispějí k doplnění údajů do čtverců faunistického mapování živočichů a společně s entomologickými průzkumy přispějí k nastavení vhodného managementu lokality.

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

 © Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2556 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7546 2854 603 957
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 27 16 2 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2156 576 64 341
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1724 421 14 149
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4412 1832 263 427
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 11 7 0 12
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 38 24 0 67
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 176 108 0 47
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 552 351 28 186
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 48 43 7 27
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 78 56 4 61
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 177 81 2 75
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 89 205 23 75
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 16 22 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 66 52 2 23
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 9 1 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 100 162 4 36
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 10 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 12 0 8
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 24 34 0 18
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 13 28 1 11
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 11 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 2 0 2
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 5 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 91 166 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2558 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5070 2275 394 559
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 36 20 0 17
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 866 383 11 145
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 190 77 0 38
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1484 806 55 176
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 264 109 4 51
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1702 530 6 180
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1018 403 41 149
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 600 174 4 94
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 1 0 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 435 308 28 102
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 52 24 2 33
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 64 14 1 18
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1329 417 300 111
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 76 12 0 9
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 886 274 12 94
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 5 0 7
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 173 92 25 42
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 92 14 10 32
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 209 67 5 33
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 38 64 9 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 12 0 16
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 423 101 4 52
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 2 2 11
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 232 62 3 39
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 241 40 0 16
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 230 98 26 35
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 42 8 4 10
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 1 0 3
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 221 41 2 28
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 3 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 10 5 0 8
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 209 149 20 25
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 44 22 0 14
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 87 0 0 19
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 9
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 82 19 2 25
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 138 77 0 23
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 53 25 0 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 3 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 24 9 0 4
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 10 1 14
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 3 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 183 79 0 11
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 2 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 1 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 14
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 12 12 0 9
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 16 2 2 6
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 57 37 0 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 2 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 6 2 7
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 5
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 7 0 10
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 3 0 3
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 9 2 0 12
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 1 0 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 10 8 0 8
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 16 4 0 8
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 10 0 9
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 7 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 3 0 5
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 4 0 5
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 1 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 3 1 5
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 92 37 0 6
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 24 4 0 7
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 6 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 4 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 2 0 3
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 1 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 1 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 11 3 35 4
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 5 0 4
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 17 8 5 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 93 10 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 1 0 3
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 15 3 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 2
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 4 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy