Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 4x 2452x 117x 2573x
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 6x 6x 84x 5x 101x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 5x 764x 56x 829x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 4x 549x 6x 559x

Literatura

© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1812 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7417 2897 605 846
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 17 6 1 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1644 487 66 317
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1849 448 14 165
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 260 421 27 197
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 71 91 8 32
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 63 63 4 67
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 90 99 2 75
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 23 77 19 55
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 17 0 17
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 7 0 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 8 3 12
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 0 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 5 0 1
raSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1661 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1468 795 53 167
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 264 109 4 50
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1700 524 5 176
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1014 400 40 143
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 600 174 4 94
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 1 0 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 434 305 28 100
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 51 24 2 32
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 64 14 1 18
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 886 274 12 94
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 9 5 0 7
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 173 92 25 41
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 92 14 10 32
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 209 67 5 33
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 38 64 9 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 12 0 16
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 816 298 199 63
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 422 96 4 46
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 2 2 10
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 232 62 3 39
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 241 40 0 16
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 478 114 101 40
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 73 12 0 7
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 229 97 26 33
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 42 8 4 10
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 207 148 20 23
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 44 22 0 14
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 197 38 2 25
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 2 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 5 0 7
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 82 19 2 25
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 138 77 0 23
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 53 25 0 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 3 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 24 9 0 4
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 60 37 0 14
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 2 0 5
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 10 1 14
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 183 79 0 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 2 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 1 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 12 12 0 9
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 16 2 2 6
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 11 8 0 12
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 3 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 7 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 6 0 7
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 5 2 6
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 5
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 11 8 0 9
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 10 0 9
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 4 0 5
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 92 37 0 6
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 24 4 0 7
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 15 2 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 11 3 35 4
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 1 1 3
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 5 0 4
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 3
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 15 3 0 3
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 2 0 3
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 17 8 5 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 93 10 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 0 2
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019