Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 320× 46× 383×
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 157× 17× 179×
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 134× 14× 149×

Literatura

 © Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (709 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 826 428 51 188
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 163 107 30 102
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 353 93 2 64
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 249 210 3 93
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 32 49 12 45
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 76 65 1 33
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 28 67 6 72
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 1 0 19
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 192 38 0 39
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 13 3 15
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 5 4 1 5
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 16 16 6 10
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 4 1 5
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 2 10 7 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 4 2 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 9 6 0 7
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 11 3 3
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 25 36 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (711 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 223 229 9 110
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 11 13 11 33
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 237 69 0 58
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 365 170 6 62
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 44 27 9 35
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 70 21 3 14
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 46 46 8 42
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 48 50 25 39
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 66 20 4 20
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 55 40 12 43
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 42 17 4 21
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 150 52 1 25
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 198 68 4 19
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 32 40 0 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 79 39 1 10
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 13 40 0 16
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 6 9 2 15
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 2 0 7
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 118 56 16 15
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 27 3 0 5
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 17 14 3 14
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 4 1 0 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 5 2 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 9 8 0 11
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 13 21 0 9
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 16 34 0 9
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 36 3 1 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 3 0 3
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 4 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 2 16 1 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 2 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 6 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 9 3 0 4
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 3 0 4
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 12 10 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Rostlinstvo vodní hladinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy