Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 16x 17x 609x 21x 663x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 6x 4x 309x 12x 331x
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 2x 221x 9x 232x

Literatura

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (550 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 768 303 48 174
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 162 110 33 102
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 339 109 2 71
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 98 213 7 96
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 25 49 19 49
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 33 33 1 29
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 7 3 10
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 2 6 4
raSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 1 0 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (489 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 364 169 6 60
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 44 27 8 34
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 70 21 3 14
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 46 44 8 40
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 48 49 25 38
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 66 20 4 20
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 55 38 12 41
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 42 17 4 21
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 150 52 1 25
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 198 68 4 19
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 32 40 0 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 79 39 1 10
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 13 36 0 13
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 5 5 2 11
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 2 0 7
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 17 10 3 10
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 4 1 0 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 5 2 0 3
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 114 53 16 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 9 8 0 11
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 13 21 0 9
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 16 34 0 9
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 36 3 1 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 3 0 3
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 3 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 26 3 0 4
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 4 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 2 16 1 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 2 0 2
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 6 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 9 3 0 4
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 1 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 0 0 3
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 3 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 12 10 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 2
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rostlinstvo vodní hladinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020