Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 9x 320x 22x 359x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 2x 157x 12x 174x
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 134x 11x 146x

Literatura

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (549 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 765 340 51 182
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 163 107 30 102
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 319 82 2 61
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 248 196 3 79
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 32 45 12 41
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 76 65 1 33
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 12 3 14
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 5 4 1 5
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 16 16 6 10
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 4 1 5
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 2 10 7 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 4 2 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 9 6 0 7
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 11 3 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (488 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 46 44 8 40
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 48 49 25 38
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 66 20 4 20
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 55 38 12 41
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 42 17 4 21
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 150 52 1 25
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 324 126 4 35
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 40 18 2 20
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 70 20 3 13
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 198 68 4 19
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 32 40 0 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 79 39 1 10
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 36 44 1 24
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 4 4 8
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 13 36 0 13
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 5 4 1 10
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 2 0 7
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 114 53 16 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 9 8 0 11
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 13 21 0 9
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 12 4 2 6
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 5 2 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 16 34 0 9
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 0 1 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 4 5 3 7
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 36 3 1 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 3 0 3
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 3 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 26 3 0 4
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 6 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 4 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 2 16 1 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 2 0 2
Porosty chrastice rákosovitéSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 5 1 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 9 3 0 4
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 1 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 12 10 0 2
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rostlinstvo vodní hladinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020