Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 9x 320x 26x 363x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 2x 157x 14x 176x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 134x 11x 146x

Literatura

 © Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and
harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa
rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.


 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (555 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 765 340 51 182
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 163 107 30 102
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 319 82 2 61
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 249 199 3 83
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 32 47 12 43
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 76 65 1 33
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 12 3 14
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 5 4 1 5
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 16 16 6 10
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 4 1 5
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 2 10 7 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 4 2 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 9 6 0 7
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 11 3 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (494 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 46 46 8 42
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 48 50 25 39
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 66 20 4 20
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 55 38 12 41
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 42 17 4 21
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 150 52 1 25
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 325 126 4 36
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 40 18 2 20
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 70 20 3 13
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 198 68 4 19
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 32 40 0 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 79 39 1 10
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 36 44 1 24
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 4 4 8
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 13 36 0 13
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 5 5 1 11
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 2 0 7
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 114 53 16 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 9 8 0 11
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 13 21 0 9
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 12 4 2 6
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 5 2 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 16 34 0 9
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 0 1 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 4 5 3 7
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 36 3 1 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 3 0 3
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 3 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 26 3 0 4
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 6 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 4 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 2 16 1 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 2 0 2
Porosty chrastice rákosovitéSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 5 1 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 9 3 0 4
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 12 10 0 2
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
HliníkSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rostlinstvo vodní hladinySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy