Rok
2021
Druhy
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 EN
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) CR
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) VU
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) VU
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) VU
Obsah
Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Byl proveden inventarizační průzkum pavouků tohoto území. Sběr jedinců proběhl pomocí zemních pastí, smykem a prosevem v termínu od 20. dubna do 15. října 2020. Celkem bylo zaznamenáno 110 druhů pavouků náležících do 19 čeledí. Mezi nejzajímavější zjištěné taxony řadíme nálezy: skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis), slíďák mokřinný (Pardosa paludicola), slíďák rašeliništní (Piratula uliginosa), plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger) a pavučenka dvoubarvá (Tmeticus affinis). Zjištěné výsledky přispějí k doplnění údajů do čtverců faunistického mapování živočichů a společně s entomologickými průzkumy přispějí k nastavení vhodného managementu lokality.
Citace
Koubová B. (2021): Pavouci NPR Bublák [Spiders of the Bublák NNR]. MSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 57 + XXI (in Czech, English summary).

Fotografie