Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 19× 31×

Altella biuncata (Miller, 1949)

České jménocedivečka Millerova
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy31 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Altella biuncata (Miller, 1949) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1102
Žlutá miska1001
Neurčeno711016
Zemní past11108
Individuální sběr0202
Smyk1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (31 použitých nálezů)
Altella biuncata (Miller, 1949) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Osluněné skály nižších poloh0101
Neurčeno810016
Xerotermní travinobylinná společenstva1002
Stinné skály nižších poloh5102
Porosty borůvek2002
Kamenolomy0101
Suché louky5206
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy