Records by time
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Altella biuncata (Miller, 1949) Strongly endangered 5x 19x 6x 30x

Altella biuncata (Miller, 1949)

Czech namecedivečka Millerova
Threat levelStrongly endangered
Records30 nálezů, 19 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2009 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (14 used records)
Altella biuncata (Miller, 1949) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska1001
Zemní past11108
Individuální sběr0202
Smyk1102
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (14 used records)
Altella biuncata (Miller, 1949) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva1002
Skály nižších a středních výšek5102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2002
Kamenolom0101
Xerotermy na jiných podkladech5206
Písečné přesypy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords