Kvadráty: 5949 6048
  Nálezy podle období  
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena furva Miller, 1967 Silně ohrožený

Anyphaena furva Miller, 1967

České jménošplhalka tmavá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy5 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1982, J. Šmaha, Šmaha 1985
Poslední nález 1998 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníEuropean - ME (D, CZ, SK, RO?) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-300

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Anyphaena furva Miller, 1967 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6501
Neurčeno6003
Zemní past1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Anyphaena furva Miller, 1967 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Stinné skály nižších poloh9502
Neurčeno3002
Kamenité suti nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy