Records by time
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Not endangered 4x 5x 300x 52x 361x

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

Czech namešplhalka keřová
Threat levelNot endangered
Records361 nálezů, 84 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumTree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (139 used records)
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1271727
Eklektor5436
Individuální sběr10143247
Smyk45711
Nárazová past69012
Prosev1248
Sklepávání52111628
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (114 used records)
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky2403
suché doubravy2312
lužní lesy nížin3103
kamenolomy0123
Lesní okraje361113
rašeliniště0011
dubohabřiny5157820
lesostepní doubravy0112
údolní jasanoolšové luhy47912
interiéry budov1102
luční ostřicové mokřady0101
ostřicové porosty stojatých vod0011
Louky2125
horské bučiny1102
Břehy tekoucích vod1102
ruderály1001
paseky1102
osluněné skály nižších poloh0101
mokré louky0223
suché křoviny0101
Lesy0101
bučiny nižších poloh5117
písčiny0101
obilná pole0101
horská vřesoviště0031
bažinné olšiny0032
podmáčené smrčiny0101
travnaté stepi1186
bylinné porosty břehů0101
Přirozené lesy21254
výsadby jehličnanů0022
suťové a roklinové lesy10193
haldy a výsypky0011
Kultury listnáčů1813
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019