Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 39× 77× 126×

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

České jménokřižák pýřitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy126 nálezů, 53 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp., to equatorial Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (124 použitých nálezů)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0404
Smyk3222531
Individuální sběr419519
Neurčeno3301251
Fotografie22417
Prosev0415
Sklepávání0031
Zemní past3826
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (124 použitých nálezů)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály0213
Písčiny0445
Vřesoviště nižších poloh0334
Neurčeno9452568
Úhory0926
Okraje silnic1102
Jeskyně0101
Travnaté stepi11612
Ovocné sady s luční vegetací1001
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Suché louky2589
Mezofilní louky0011
Suché křoviny0223
Pastviny1312
Slaniska0101
Vlhké lesní lemy0101
Vnější stěny budov0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0714
Močály0101
Skalní stepi na vápenci0101
Kamenolomy0202
Louky a pastviny0202
Porosty borůvek0101
Louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy