Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 6x 39x 43x 92x

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

České jménokřižák pýřitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy92 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp., to equatorial Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (44 použitých nálezů)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie12315
Smyk115613
Pozorování0303
Individuální sběr013416
Prosev0303
Zemní past2124
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (38 použitých nálezů)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
travnaté stepi11501
Porosty vysokých ostřic0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Luční úhory0825
okraje silnic0101
Bylinný lem lesa0101
Vnější stěny budov0101
suché louky0011
suché křoviny0011
písčiny0011
Xerotermní travinobylinná společenstva0714
Močály0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Xerotermy na jiných podkladech2567
Kamenolom0202
Louky a pastviny0202
Písečné přesypy0403
Ruderály0101
Pastviny1301
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy