Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Not endangered 8x 12x 68x 32x 120x

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

Czech namekřižák pýřitý
Threat levelNot endangered
Records120 nálezů, 38 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Westp., to equatorial Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (38 used records)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk316716
Pozorování0303
Individuální sběr014417
Zemní past0112
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (34 used records)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
okraje silnic0101
Bylinný lem lesa0101
Vnější stěny budov0101
suché louky0011
suché křoviny0011
písčiny0414
Xerotermní travinobylinná společenstva0714
Močály0101
skalní stepi na vápenci0101
travnaté stepi2567
kamenolomy0202
Louky a pastviny0202
00000000202
ruderály0101
pastviny1301
horská vřesoviště0101
Louky0101
úhory0112
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020