Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Not endangered 4x 6x 39x 43x 92x

Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

Czech namekřižák pýřitý
Threat levelNot endangered
Records92 nálezů, 41 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Distribution areaPalaearctic - Westp., to equatorial Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (44 used records)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie12315
Smyk115613
Pozorování0303
Individuální sběr013416
Prosev0303
Zemní past2124
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (38 used records)
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi11501
Porosty vysokých ostřic0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Luční úhory0825
okraje silnic0101
Bylinný lem lesa0101
Vnější stěny budov0101
suché louky0011
suché křoviny0011
písčiny0011
Xerotermní travinobylinná společenstva0714
Močály0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Xerotermy na jiných podkladech2567
Kamenolom0202
Louky a pastviny0202
Písečné přesypy0403
Ruderály0101
Pastviny1301
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Louky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords