Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 19× 25× 58×

Araneus angulatus Clerck, 1757

České jménokřižák velký
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy58 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Araneus angulatus Clerck, 1757 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr210112
Fotografie09514
Sklepávání0112
Neurčeno28524
Prosev0101
Zemní past0123
Smyk0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (58 použitých nálezů)
Araneus angulatus Clerck, 1757 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy0213
Suché doubravy0101
Ovocné sady s luční vegetací0011
Vnější stěny budov0022
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Neurčeno37020
Výsadby jehličnanů0415
Zahrady0303
Vlhké lesní lemy0101
Lesní okraje0336
Haldy a výsypky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Lesy0112
Paseky1102
Bučiny nižších poloh0042
Močály0101
Luční ostřicové mokřady0101
Reliktní bory na skalách0101
Acidofilní bory0101
Rašeliniště0101
Výsadby listnáčů0011
Suché louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy