Kvadráty: 7166 6863
  Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný

Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka trávomilná
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy3 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 1971 , František Miller
Areál rozšířeníEuropean (U) [Pan.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška150-350

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek; Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně; Krušné hory a skákavka Sibianor larae; Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001; Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně; Nález Araneus saevus; Každá vzácná věc je předem podezřelá – je to Araneus saevus?;  Pátranie po znakoch; Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni; Kdo nám žije v ZOO; Výzva: PP Velický hliník; Na vánočním stromečku; Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe; Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015); V pondělí na fakultě; Zpověď studenta; 29. evropský arachnologický kongres; 114. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2015; Britská bibliografie – The Newsletter 133 a 134; Nové knihyStatistiky

Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0203
 SamciSamiceMláďataNálezy