Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Not endangered 18x 11x 321x 41x 391x

Araneus marmoreus Clerck, 1757

Czech namekřižák mramorovaný
Threat levelNot endangered
Records391 nálezů, 127 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Viktor Střeštík
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (246 used records)
Araneus marmoreus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie11606
Smyk31825995
Individuální sběr21935171
Sklepávání8198550
Zemní past234418
Prosev225516
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (214 used records)
Araneus marmoreus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vlhké louky9222629
Lesní cesta0101
lužní lesy nížin1301
mezofilní louky2201
Louky a pastviny11001
Lesní okraje0505
Porosty vysokých ostřic371613
Acidofilní bukové bučiny1101
Skalní stepi na vápencových podkladech1202
Vrchoviště0275
Bylinné porosty na březích potoků a řek55116
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0011
Květnaté bučiny0022
Bažinné olšiny1043
Močály4281325
Horské buko-jedlové lesy1112
Xerotermní travinobylinná společenstva0355
Břehy tekoucích vod1413
Kamenolom1012
Slatiniště0183114
Louky1145
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1133
Xerotermy na jiných podkladech10136
Reliktní bory na skalních podkladech0055
Pastviny0133
Lesy041312
Písečné přesypy1002
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Kulturní lesy0032
Luční úhory1101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Rašeliniště a slatiniště4578
Pískovcová skalní města0011
Rákosiny, orobincové porosty1334
Přechodová rašeliniště1347
Smrkové monokultury02136
Horské smrčiny0223
Urbánní biotopy1402
Kultury listnáčů216152
Pozemní komunikace2001
Podmáčené smrčiny0011
Lesní paseky1313
Křoviny a skupiny stromů mimo les1403
Acidofilní bory0101
Ovocné sady0101
Borové monokultury0101
Bylinný lem lesa0021
Mezofilní louky0101
Kamenité sutě0011
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0101
Lužní lesy2002
Interiéry budov0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords