Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 12x 387x 9x 410x

Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka zimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy410 nálezů, 83 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (161 použitých nálezů)
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past132750120
Nárazová past1001
Prosev2536019
Smyk4306
Individuální sběr1421011
Eklektor0202
Sklepávání2202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (170 použitých nálezů)
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
kamenolomy1203
horská vřesoviště4004
okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
pískovny1001
lužní lesy nížin5103
Lesní okraje2124012
Břehy tekoucích vod10705
kamenité suti nižších poloh16309
ostřicové porosty stojatých vod0101
lesostepní doubravy3003
výsadby jehličnanů186011
luční ostřicové mokřady1503
údolní jasanoolšové luhy2202
reliktní bory na skalách1101
písčiny4601
mezofilní louky6703
haldy a výsypky1003
Lesy1111011
bažinné olšiny8709
Močály2103
bylinné porosty břehů5203
A1211000101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
mokré louky127013
rašeliniště2506
ovocné sady bez bylinné vegetace1722016
suché křoviny1318011
Přirozené lesy1203
Louky5607
dubohabřiny1102
paseky8902
horské smrčiny0201
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
horské bučiny0101
Polní biotopy4003
Kultury listnáčů3001
úhory2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020