Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 6x 214x 11x 232x

Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka zimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy232 nálezů, 83 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (162 použitých nálezů)
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past145840123
Nárazová past1001
Sklepávání31106
Smyk11708
Individuální sběr1618011
Prosev1622011
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (171 použitých nálezů)
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy16603
Kamenolom1203
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3003
Cesty, silnice1001
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
Pískovna1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy5103
Lesní okraje2124012
Břehy tekoucích vod10705
Kamenité sutě16309
Porosty vysokých ostřic0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3003
Smrkové monokultury14407
Slatiniště1503
Lužní lesy2202
Reliktní bory na skalních podkladech1101
Mezofilní louky6703
Písečné přesypy4601
Haldy a výsypky1003
Lesy1111011
Bažinné olšiny8709
Močály2103
Bylinné porosty na březích potoků a řek5203
Ovocné sady1723017
Kulturní lesy1201
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Vlhké louky127013
Vrchoviště0302
Křoviny a skupiny stromů mimo les1218010
Kultury jehličnanů3003
Přirozené lesy1203
Louky5607
Lesní paseky8902
Horské smrčiny0201
Rákosiny, orobincové porosty1001
Rašeliniště a slatiniště2204
Horské buko-jedlové lesy0101
Polní biotopy4003
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1001
Trnkové křoviny1001
Kultury listnáčů3001
Luční úhory2103
 SamciSamiceMláďataNálezy