Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 214× 11× 232×

Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka zimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy232 nálezů, 83 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (232 použitých nálezů)
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past145840123
Neurčeno5354270
Nárazová past1001
Sklepávání31106
Smyk11708
Individuální sběr1618011
Prosev1622011
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (232 použitých nálezů)
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3628261
Suché doubravy16603
Kamenolomy1203
Porosty borůvek3003
Okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Lužní lesy nížin7305
Lesní okraje2124012
Břehy tekoucích vod10705
Kamenité suti nižších poloh16309
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesostepní doubravy3003
Výsadby jehličnanů186011
Luční ostřicové mokřady1503
Reliktní bory na skalách1101
Mezofilní louky6703
Písčiny4601
Haldy a výsypky1003
Lesy1111011
Mokřadní olšiny8709
Močály2103
Bylinné porosty břehů5203
Ovocné sady s luční vegetací1723017
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Mokré louky127013
Rašeliniště2506
Suché křoviny1318011
Přirozené lesy1203
Louky5607
Paseky8902
Horské smrčiny0201
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Horské bučiny0101
Polní biotopy4003
Horská vřesoviště1001
Výsadby listnáčů3001
Úhory2103
 SamciSamiceMláďataNálezy