Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 11× 13× 299× 88× 411×

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

České jménoplachetnatka bičovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy411 nálezů, 168 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(very dry, dry), SEMI HUMID
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (411 použitých nálezů)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk196113113
Individuální sběr1456351
Prosev4518
Sklepávání311113
Neurčeno47420137
Zemní past29471777
Žlutá miska8008
Eklektor0304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (411 použitých nálezů)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky46111
Luční ostřicové mokřady1706
Rašeliniště1147736
Neurčeno59522154
Lesní okraje1608
Mezofilní louky0605
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Paseky4407
Xerotermní travinobylinná společenstva1213
Ruderály0503
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Reliktní bory na skalách4516
Lužní lesy nížin0202
Dubohabřiny0201
Kukuřičná pole2102
Porosty borůvek3004
Suťové a roklinové lesy1001
Mokré louky510530
Louky315444
Mokřadní vrbiny1202
Horské biotopy2203
Močály1527
Skalní stepi na vápenci0326
Horské smrčiny1102
Louky a pastviny0302
Ovocné sady s luční vegetací49013
Úhory1517
Pastviny0101
Kamenolomy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Písčiny2003
Lesy1203
Výsadby jehličnanů0708
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
Lesostepní doubravy1101
Ostatní pole2204
Podmáčené smrčiny0101
Polní biotopy0101
Mokřadní olšiny0101
Pozemní komunikace0101
Haldy a výsypky1085
Suché křoviny0011
alpínské trávníky5105
Stinné skály nižších poloh1001
Břehy tekoucích vod0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy0101
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy