Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 21x 25x 558x 61x 665x

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

České jménoplachetnatka bičovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy666 nálezů, 154 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(very dry, dry), SEMI HUMID
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (255 použitých nálezů)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk217911112
Žlutá miska8008
Zemní past23211760
Prosev1303
Individuální sběr1747252
Sklepávání411013
Eklektor0304
?2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (236 použitých nálezů)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny1102
paseky4306
rašeliniště1146231
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
mokré louky510530
travnaté stepi45110
Louky315444
kosodřevina1202
Horské biotopy2203
Močály1527
reliktní bory na skalách4415
skalní stepi na vápenci0326
horské smrčiny1102
Louky a pastviny0302
ovocné sady bez bylinné vegetace2709
úhory1517
mezofilní louky0403
kamenolomy0101
lužní lesy nížin0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
písčiny2003
A1211002204
Lesy1203
luční ostřicové mokřady1504
výsadby jehličnanů0505
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
lesostepní doubravy1101
obilná pole2204
podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje1507
00000001102
Polní biotopy0101
bažinné olšiny0101
ruderály0202
Pozemní komunikace0101
haldy a výsypky1085
horská vřesoviště3003
suché křoviny0011
alpínské trávníky5105
osluněné skály nižších poloh1001
Břehy tekoucích vod0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
21211100203
kamenité suti nižších poloh1001
jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019