Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 11x 13x 299x 68x 391x

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

České jménoplachetnatka bičovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy391 nálezů, 156 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(very dry, dry), SEMI HUMID
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (254 použitých nálezů)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1451346
Smyk195510105
Žlutá miska8008
Zemní past27421773
Prosev4406
Sklepávání311012
Eklektor0304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (237 použitých nálezů)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Slatiniště1605
Lesní okraje1608
Xerotermní travinobylinná společenstva1213
Suťové lesy1001
paseky1001
Vrchoviště627114
Lesní paseky3305
Vlhké louky510530
Přechodová rašeliniště1402
Xerotermy na jiných podkladech45110
Louky315444
Kosodřevina1202
Horské biotopy2203
Močály1527
Reliktní bory na skalních podkladech4415
Skalní stepi na vápencových podkladech0326
Horské smrčiny1102
Rašeliniště a slatiniště415115
Louky a pastviny0302
Ovocné sady49013
Luční úhory1517
Polní meze0101
Kamenolom0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Mezofilní louky0302
Písečné přesypy2003
Lesy1203
Smrkové monokultury0305
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1101
Pole2204
Podmáčené smrčiny0101
Kulturní lesy0202
Polní biotopy0101
Bažinné olšiny0101
Urbánní biotopy0202
Pozemní komunikace0101
Haldy a výsypky1085
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3003
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky3003
Borové monokultury0201
Pískovcová skalní města1001
Břehy tekoucích vod0101
Rákosiny, orobincové porosty1001
Kamenité sutě1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole2102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy