Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Not endangered 11x 13x 299x 72x 395x

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

Czech nameplachetnatka bičovitá
Threat levelNot endangered
Records395 nálezů, 160 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidity(very dry, dry), SEMI HUMID
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1000

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (395 used records)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1452347
Neurčeno47420137
Zemní past27461775
Smyk195510106
Žlutá miska8008
Prosev4406
Sklepávání311012
Eklektor0304
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (395 used records)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Slatiniště1605
Neurčeno59522154
Lesní okraje1608
Paseky1102
Xerotermní travinobylinná společenstva1213
Ruderály0301
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Porosty borůvek0001
Suťové lesy1001
Vrchoviště627114
Lesní paseky3305
Vlhké louky510530
Přechodová rašeliniště1402
Xerotermy na jiných podkladech45110
Louky315444
Kosodřevina1202
Horské biotopy2203
Močály1527
Reliktní bory na skalních podkladech4415
Skalní stepi na vápencových podkladech0326
Horské smrčiny1102
Rašeliniště a slatiniště415115
Louky a pastviny0302
Ovocné sady49013
Luční úhory1517
Polní meze0101
Kamenolom0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Mezofilní louky0302
Písečné přesypy2003
Lesy1203
Smrkové monokultury0305
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1101
Pole2204
Podmáčené smrčiny0101
Kulturní lesy0202
Polní biotopy0101
Bažinné olšiny0101
Urbánní biotopy0202
Pozemní komunikace0101
Haldy a výsypky1085
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3003
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky3003
Borové monokultury0201
Pískovcová skalní města1001
Břehy tekoucích vod0101
Rákosiny, orobincové porosty1001
Kamenité sutě1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole2102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords