Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 12x 402x 19x 435x

Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872)

České jménopavučenka štítová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy435 nálezů, 55 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (207 použitých nálezů)
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2792462167
Prosev327012
Smyk0101
Eklektor530023
Individuální sběr3304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (158 použitých nálezů)
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny0101
osluněné skály nižších poloh0303
travnaté stepi0101
pískovny1102
rašeliniště31105
reliktní bory na skalách99010
Lesy3471161
dubohabřiny3505
výsadby jehličnanů2817017
suché křoviny4406
mezofilní louky2001
bažinné olšiny1001
lesostepní doubravy9204
paseky7805
mokré louky0102
Acidofilní bory2013112
luční ostřicové mokřady0202
Xerotermní travinobylinná společenstva0102
Lesní okraje0104
podmáčené smrčiny1001
Přirozené lesy9403
kamenité suti nižších poloh0101
suťové a roklinové lesy1001
rašelinné bory2002
skalní stepi na vápenci0202
horská vřesoviště112102
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019