Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 233× 40× 280×

Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872)

České jménopavučenka štítová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy280 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (280 použitých nálezů)
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2802362174
Prosev2542011
Smyk2706
Neurčeno831053
Individuální sběr519013
Eklektor530023
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (280 použitých nálezů)
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1721800118
Reliktní bory na skalách119011
Suché doubravy9807
Vlhké lesní lemy0101
Pastviny0101
Stinné skály nižších poloh0303
Suché louky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Rašeliniště31105
Lesy3471161
Výsadby jehličnanů2817017
Suché křoviny4406
Mezofilní louky2001
Mokřadní olšiny1001
Lesostepní doubravy9204
Paseky7805
Mokré louky0102
Acidofilní bory2013112
Luční ostřicové mokřady0202
Lesní okraje0104
Xerotermní travinobylinná společenstva0102
Horské smrčiny1001
Přirozené lesy9403
Kamenité suti nižších poloh0101
Suťové a roklinové lesy1001
Rašelinné bory2002
Skalní stepi na vápenci0202
Horská vřesoviště0101
Porosty borůvek112001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
 SamciSamiceMláďataNálezy