Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 6x 233x 24x 264x

Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872)

České jménopavučenka štítová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy264 nálezů, 56 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (211 použitých nálezů)
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2712232161
Prosev133409
Smyk2605
Individuální sběr519013
Eklektor530023
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (161 použitých nálezů)
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní doubravy na písku0101
Bylinný lem lesa0101
pastviny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy9706
Pískovcová skalní města0303
Xerotermy na jiných podkladech0101
Pískovna1102
Vrchoviště2503
Reliktní bory na skalních podkladech99010
Lesy3471161
Smrkové monokultury3103
Kultury jehličnanů4406
Křoviny a skupiny stromů mimo les1203
Borové monokultury141205
Mezofilní louky2001
Kulturní lesy7003
Bažinné olšiny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy9204
Lesní paseky7805
Vlhké louky0102
Acidofilní bory2013112
Slatiniště0202
Lesní okraje0104
Xerotermní travinobylinná společenstva0102
Trnkové křoviny3203
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Přirozené lesy9403
Kamenité sutě0101
Suťové a roklinové lesy1001
Rašelinné březiny a bory2002
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Rašeliniště a slatiniště1602
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou112001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
 SamciSamiceMláďataNálezy