Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Not endangered 2x 12x 402x 19x 435x

Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872)

Czech namepavučenka štítová
Threat levelNot endangered
Records435 nálezů, 55 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2014 , Stanislav Rada
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (207 used records)
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2792462167
Prosev327012
Smyk0101
Eklektor530023
Individuální sběr3304
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (158 used records)
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny0101
osluněné skály nižších poloh0303
travnaté stepi0101
pískovny1102
rašeliniště31105
reliktní bory na skalách99010
Lesy3471161
dubohabřiny3505
výsadby jehličnanů2817017
suché křoviny4406
mezofilní louky2001
bažinné olšiny1001
lesostepní doubravy9204
paseky7805
mokré louky0102
Acidofilní bory2013112
luční ostřicové mokřady0202
Xerotermní travinobylinná společenstva0102
Lesní okraje0104
podmáčené smrčiny1001
Přirozené lesy9403
kamenité suti nižších poloh0101
suťové a roklinové lesy1001
rašelinné bory2002
skalní stepi na vápenci0202
horská vřesoviště112102
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019